Bình chứa khí

Trong hệ thống khí nén bình chứa khí( air tank) là một mắt xích không thể thiếu được.