Máy sấy khí

Nhiệt độ điểm sương: 3~8 độ.

Máy được phân phối và lắp đặt duy nhất tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Việt Thiên.