Bảo trì và bảo dưỡng máy

Máy nén khí cũng như các loại máy móc thông thường là phải bảo trì bảo dưỡng, thay thế vật tư tiêu hao trong quá trình sử dụng. Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng máy nén khí có ý nghĩa rất lớn nhưng không phải ai cũng biết